Fragment – från en dagbok

Fragment- en musikteater-föreställning, med fragment från en dagbok, eller kanske flera, din eller min, eller Babettes? Text och musik från livet så som det kan vara med både upp och nedgångar.