Världens Minsta

Med projektet Världens Minsta vill vi skapa en ny plattform för kultur på landsbygden och bygga ett nytt besöksmål som ska attrahera både konstnärer och besökare, både ifrån närområdet men också i allra högsta grad från övriga delar av regionen och Sverige. Allt för att bredda deltagandet och skapa en ny plats för ökad spridning av kultur.

Vad är då Världens Minsta? Under ett antal år har vi arbetat med tanken att kunna erbjuda kulturaktiviteter med konstnärlig kvalitet även på landsbygden. Ur dessa tankar har Världens minsta vuxit fram. Vi har byggt ett litet teaterhus, dessutom med en generös terrass i direkt anslutning till Svartån och forsarna i Linnefors. Vi har också använt oss av sluttningen ned mot halvön vid ån och där skapat förutsättningarna för en amfiteater utomhus.

Egentligen är teaterhuset, som är Världens Minstas centrum mera av en transformer än en traditionell teaterlokal. I huset är det tänkt att det givetvis ska spelas teater men lokalen kan enkelt förändras och kommer också använda som bland annat utställningslokal för bildkonst och som konsertlokal och också en plats för föreläsningar. Nedanför terrassen finns också en brygga som kommer att tjäna som scen.

Platsen för Världens Minsta är Linnefors i Boxholms kommun. Linnefors som plats är redan i sig ett kulturhistoriskt och naturhistoriskt intressant område. Idag finns här också redan bland annat ett krukmakeri, ett korgmakeri och ett bokförlag.

Vi hade hoppats på att kunnat haft premiär för Världens Minsta redan under 2020 men coronapandemin satte käppar i våra hjul, som för så många andra, att de senaste två åren har vi fortsatt att nära vår idé och använt tiden till att ytterligare forma och utveckla konceptet.

Bakom Världens Minsta står den ideella föreningen Centrum För Landsbygdsutveckling (CLU).