Röster från bygden – Margareta Nilsson

Margareta Nilsson på Götevi firade i dagarna sin åttionionde födelsedag. Hon har levt hela sitt liv här i Ekeby. Det är klart att det då finns en och annan berättelse att berätta. Det gör hon i Röster från bygden i Världens minsta.
Välkommen!